Dag Hammarskjold

Biografia Dag Hammarskjold (1905 - 1961)

Nazywany również Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld.
Urodził się 29 jul 1905.
Zmarł dnia 18 sep 1961, w wieku 56.
Oceń tego autora:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=