John Lancaster Spalding

John Lancaster Spalding

Biografia John Lancaster Spalding (1840 - 1916)

Okres życia: 1840 - 1916
Oceń tego autora:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=