Moshe Dayan

Moshe Dayan

Biografia Moshe Dayan (1915 - 1981)

Okres życia: 1915 - 1981
Oceń tego autora:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=