Rosa Parks

Rosa Parks

Biografia Rosa Parks (1913 - 2005)

Okres życia: 1913 - 2005
Oceń tego autora:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=