Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej...

Cytat przez Peter Drucker o przyszłość

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej... - Peter Drucker, cytat o przyszłość

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker
Cytat przez Peter Drucker o przyszłość.
Peter Drucker

Peter Drucker 1909-2005

Okres życia: 1909-2005
Oceń ten cytat:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=