Życie jest tym, co dzieje się, gdy jesteś zajęty...

Cytat przez John Lennon o życie, módl się, poświęcać się, walka

Życie jest tym, co dzieje się, gdy jesteś zajęty... - John Lennon, cytat o życie, módl się, poświęcać się, walka

Życie jest tym, co dzieje się, gdy jesteś zajęty tworzeniem innych planów.

John Lennon
Cytat przez John Lennon o życie, módl się, poświęcać się, walka.
John Lennon

John Lennon 1940 - 1980

Urodził się: 09 oct 1940.
Zmarł dnia 08 dec 1980, w wieku 40.
Oceń ten cytat:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=