Howard Thurman

Biografia Howard Thurman

Nazywany również Howard Washington Thurman.
Urodził się 18 nov 1899.
Zmarł dnia 10 apr 1981, w wieku 81.
Oceń tego autora:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=