Satchel Paige

Satchel Paige

Biografia Satchel Paige (1906 - 1982)

Okres życia: 1906 - 1982
Oceń tego autora:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=