A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

Przysłowia i powiedzenia


Oceń ten post:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=  


Przysłowia i powiedzenia podobny

Adwokat niech głowę, a koń niech ma nogi.

Przysłowia i powiedzenia

Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.

Przysłowia i powiedzenia

Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje.

Przysłowia i powiedzenia

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia