A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

Przysłowia i powiedzenia


Oceń ten post:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=  


Przysłowia i powiedzenia podobny

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia

Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje.

Przysłowia i powiedzenia

A co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości.

Przysłowia i powiedzenia

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jak oddaje, jeszcze łaje.

Przysłowia i powiedzenia