W życiu obowiązują 3 proste zasady: - nie obiecuj, kiedy...

W życiu obowiązują 3 proste zasady:
- nie obiecuj, kiedy jesteś szczęśliwy,
- nie odpowiadaj, gdy jesteś zdenerwowany,
- nie decyduj, kiedy jesteś zły.

Przysłowia i powiedzenia Brytyjski o życie.


Oceń ten post:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=  Przysłowia i powiedzenia podobny

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jak oddaje, jeszcze łaje.

Przysłowia i powiedzenia

A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

Przysłowia i powiedzenia

A co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości.

Przysłowia i powiedzenia

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia