Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.

Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.

Przysłowia i powiedzenia o módl się, poświęcać się, walka.


Oceń ten post:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=  Przysłowia i powiedzenia podobny

Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje.

Przysłowia i powiedzenia

A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

Przysłowia i powiedzenia

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jak oddaje, jeszcze łaje.

Przysłowia i powiedzenia

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia