Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.

Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.

Przysłowia i powiedzenia


Oceń ten post:
Wygeneruj inny bezpieczny kod=  Przysłowia i powiedzenia podobny

Afekty, chociaż będą święte, rozumem mają być ujęte.

Przysłowia i powiedzenia

Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje.

Przysłowia i powiedzenia

Chcesz się dowiedzieć prawdy o sobie, pokłóć się z przyjacielem.

Przysłowia i powiedzenia

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia