Przysłowia i powiedzenia o Siła

1 przysłowia i powiedzenia o siła

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia o siła