Przysłowia i powiedzenia po tematy

6 tematy


Folklor dnia

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia o siła

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jak oddaje, jeszcze łaje.

Przysłowia i powiedzenia o dobry, dobry zmysł

A kto z nami nie wypije – tego we dwa kije.

Przysłowia i powiedzenia

A co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości.

Przysłowia i powiedzenia

Ostatni folklor

Gdzie siła głów do rady i siła rąk do wykonania, tam sprawy oporem idą.

Przysłowia i powiedzenia o siła

Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje.

Przysłowia i powiedzenia

Dobry zwyczaj – nie pożyczaj, jak oddaje, jeszcze łaje.

Przysłowia i powiedzenia o dobry, dobry zmysł

Czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał.

Przysłowia i powiedzenia o módl się, poświęcać się, walka